Martin Heidegger: Bytie a čas (Stanislav Olejár)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!