Aristoteles: Etika Nikomachova (Katarína Komenská)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!