Metafyzické variácie (Miklós Nyéky)

Prednáškový blok Philosophy Day 2022 uzatvorí klavírne vystúpenie fenomenálneho Miklósa Nyékyho pôsobiaceho v Budapešti.

Miklós Nyéky je absolventom Konzervatória Košice a Akadémie umení v Banskej Bystrici (odbor hra na klavíri). Zúčastnil sa tiež študijného pobytu na Hochschule für Musik F. Liszt vo Weimare a kurzov klaviristu Balásza Szokolayho v Keszthelyi, ako aj mnohých hudobných súťaží a vystúpení. Pôsobil ako pedagóg na konzervatóriu (výučba Hry na klavíri a korepetícia operného spevu, rôznych hudobných nástrojov, speváckeho zboru a baletu) a  lásku k hudbe využíval tiež vo svojom pôsobení farára v rámci Reformovanej Kresťanskej Cirkvi na Slovensku a pri práci s deťmi a mládežou.

Vystúpenie na Philosophy Day 2022, nazvané Metafyzické variácie, sa bude skladať z dvoch hudobných blokov, konkrétne: 

1. blok:
J. S. Bach: Ich ruf zu Dir Herr Jesu Christ
F. Chopin: Prelúdiá g-mol, c-mol
R. Schumann: Fast zu ernst (z cyklu Detské scény)
Y. Tiersen: L’absent

minúta tmy a ticha

2. blok:
G. Gershwin: Prelúdium č. 1
D. Kabalevskij: Novelette
A. Chačaturjan: Tokáta
A. Babadžanjan: Elégia (spomienka na Chačaturjana)

+ E. Satie: Gnossienne č. 1

(Potlesk odporúčame až po odznení 2. bloku koncertu)

Srdečne pozývame.

Leave a Comment