Kategória: Nezaradené

Matej Leško

Mgr. Matej Leško Študent učiteľstva anglického jazyka a výchovy k občianstvu na FF PU v Prešove, ktorý s filozofou získava svoje prvé skúsenosti po tom, ako na PBF PU získal titul magistra v programe charitatívna a sociálna služba. Človek, ktorý sa riadi konceptom celoživotného vzdelávania. Od roku 2021 je spoluorganizátorom filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night.

Moudrost lásky a zmatek strachu (Hynek Tippelt)

Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. je filozof pôsobiaci ako odborný asistent na Katedre politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem. Vo svojej výskumnej a odbornej činnosti sa špecializuje predovšetkým na Spinozovu filozofiu mysle, vzťah filozofie a psychoanalýzy a politickú ontológiu, metafilozofiu. Absolvoval výcvik v psychoanalytickej psychoterapii a venoval sa tiež psychoanalytickej praxi formou rozhovoru počas prechádzky parkom. Z publikácií: Interpretation of affects: Spinozist approach to the issue of human emotionality (2021), Proč a jak přestat podporovat vzdělanost (2018), Narcistická kočka a sadistický pavouk. Mezi spinozismem a psychoanalýzou (2010).

UNESCO Philosophy Day/Night 2021

Kompletný program pre Vás pripravujeme. Právo klásť otázky. Na margo tragédie koronamatrixu Július Fujak Viac Moudrost lásky a zmatek strachu Hynek Tippelt Viac Čo (ne)ukázala COVID kríza? Richard Sťahel Viac Ako premeniť krízu na príležitosť? (Existenciálne utrpenie ako dôsledok neúspešnej iniciácie) Katarína Gabašová Viac [TBA] Jakub Betinský Viac COVID-19 a my: čo nám dala a čo nám vzala koronakríza Vasil Gluchman Viac Aby morálka nebola len úvahou – o morálnej motivácii v čase krízy Katarína Komenská Viac Ako vyučovať filozofiu cez COVID? Marián Ambrozy Viac Celistvosť ako cesta z duševnej krízy? Jana Mišeková Viac Sme morálne lepší, než boli naši Read More

Michaela Petrufová Joppová

Mgr. Michaela Petrufová Joppová, PhD. Pôsobí ako nezávislá filozofka, výskumníčka a prekladateľka. Medzi jej výskumné záujmy patria metafyzika, filozofia mysle a afektívna filozofia, epistemológia, filozofia a etika slobody. Špecializuje sa predovšetkým na filozofiu B. Spinozu a jej súčasné filozofické a (neuro)vedecké interpretácie. Je členkou Slovenského filozofického združenia pri SAV a spoluzakladateľkou filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night.  Z publikácií: Od patetiky k etike (2021), „An activity whereby the mind regards itself“: Spinoza on consciousness (2018).

Peter Gurský

Mgr. Peter Gurský Pôsobí ako interný doktorand na Inštitúte etiky a bioetiky FF PU v Prešove. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá problematikou ľudského statusu a hodnoty (predovšetkým) z hľadiska etiky sociálnych dôsledkov a medzi jeho výskumné záujmy patria tiež metaetika, etický egoizmus, filozofia afektivity F. Nietzscheho a filozoficko-politické kontexty slobody a spravodlivosti. Je tajomníkom Katedry bioetiky UNESCO na FF PU v Prešove a od roku 2019 je spoluorganizátorom filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night. Z publikácií: Konanie v záujme seba – Max Stirner o egoizme (2021), Problém spravodlivosti v etickej reflexii (a etika sociálnych dôsledkov) (2020).

Ondrej Marchevský

doc. Mgr. Ondrej Marchevský, PhD. Pôsobí ako docent v odbore dejiny filozofie na Katedre občianskej náuky Inštitútu politológie FF PU v Prešove. Je odborníkom na dejiny ruskej filozofie druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia a svoj výskumný záujem orientuje napríklad na fenomén ruského národníctva a jeho filozofické manifestácie, či na ruskú recepciu Kantovej filozofie. Je členom Slovenského filozofického združenia pri SAV a od roku 2017 spoluorganizátorom filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night.  Z publikácií: Kant v Rusku (ne)milovaný (2020), Osoba, človek a (ako) indivíduum vo filozofickom učení P. L. Lavrova (Kritické poznámky k byzantskej a slovanskej duchovnosti) (2018).

Lukáš Makky

doc. Mgr. Lukáš Makky, PhD. Pôsobí ako odborný asistent na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry FF PU v Prešove. Medzi hlavné oblasti a témy jeho vedeckého výskumu patria napríklad štrukturalistická, postštrukturalistická a semiotická teória v estetike, problematika „konca umenia“, možnosti definovateľnosti pravekého umenia a jeho estetická interpretácia, slovenská estetika (so zreteľom na interpretačné prístupy), či estetická teória Jana Mukařovského. Je členom Spoločnosti pre estetiku na Slovensku a od roku 2018 spoluorganizátorom filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night. Z publikácií: Úvod do interpretácie obrazu (2020), Od začiatku po koniec a ešte ďalej: umenie v definičných súradniciach (2019).

Lukáš Švihura

Mgr. Lukáš Švihura, PhD. Pôsobí ako odborný asistent na Inštitúte filozofie FF PU v Prešove. Medzi jeho výskumné záujmy patria filozofia hodnôt a morálky, filozofická antropológia, podoby umenia života v súčasnej kultúre a filozofii, vybraní predstavitelia súčasného pragmatizmu. V ostatnom období sa zaoberá tiež kritickým zhodnotením Kantovej etiky. Je členom Slovenského filozofického združenia pri SAV, Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV, Českej pedagogickej spoločnosti a Spoločnosti pre estetiku na Slovensku a od roku 2020 spolurganizátorom festivalu UNESCO Philosophy Day/NIght. Z publikácií: Umenie života a liberálna kultúra (2019), Musíš sa stať umeleckým dielom (2019).

Manuál k rozhraniu Zoom

Vážení hostia, milí návštevníci, v tomto článku nájdete podrobný návod, ako sa pripojiť do video-diskusie Zoom. V prvom rade je dobré vedieť, že softvér Zoom Cloud Meetings je dostupný pre všetky operačné systémy (Windows, macOS. Android, iOS). Hardwerový základ – počítač s webkamerou (všetky notebooky ju majú) alebo tablet/smartfón, stály prístup na internet a kvôli kvalite prenosu odporúčame aj slúchadlá s mikrofónom. 1. Inštalácia Je potrebné si tento softvér stiahnuť z oficiálneho webu poskytovateľa.Na tejto stránke (vpravo hore) kliknite na položku „Download Zoom Client“. Po načítaní nového obsahu stránky kliknite na položku „Download“ (Zoom Client for Meetings).Program sa v tomto Read More

TEST

Klikni tu Skúsenosti Web dizajner 50% Predošlé Ďalšie Pricing Plan Description $50/month First Feature Second Feature Third Feature Buy Now