Peter Singer: Oslobodenie zvierat (Ján Kalajtzidis)

 

Cieľom textového seminára je predovšetkým oboznámenie verejnosti s pripravovaným prvým slovenským prekladom jedného z najvplyvnejších filozoficko-etických diel našich čias – Oslobodenie zvierat (Animal Liberation) od Petra Singera. 

Preklad tohto najvýznamnejšieho textu etiky vzťahu k zvieratám do slovenského jazyka inicioval a podporil sám Peter Singer.

Obsahom seminára bude okrem práce s textom tiež predstavenie tohto najznámejšieho žijúceho filozofa a jeho najvýznamnejších (a najkontroverznejších) myšlienok a názorov, ako aj priblíženie toho, čo obnáša práca na preklade filozofického textu.

Text na textový seminár (k dispozícii bude na mieste):

  • SINGER, P.: Oslobodenie zvierat, prekl. J. Kalajtzidis, P. Gurský. Bratislava: Hronka. 

 

Seminár bude viesť jeden z prekladateľov textu, doc. Mgr. Ján Kalajtzidis, PhD. z Inštitútu etiky a bioetiky FF PU v Prešove.

Tvorbu prekladu z verejných zdrojov podporil tiež Fond na podporu umenia.

1 thought on “Peter Singer: Oslobodenie zvierat (Ján Kalajtzidis)

Leave a Comment