“S chladom v hlave” v inferne kríz (Lukáš Švihura)

 

V situácii permanentných kríz rôzneho druhu sú v postmoderných spoločnostiach veľmi populárne pop-psychologické príručky sebarozvoja a spiritualita hnutí ako je napr. New Age. Paradoxne sa však ukazuje, že to, čo by malo jednotlivcovi pomáhať krízové situácie riešiť, často pomáha uchovávať stav, ktorý ich generuje. Východisko z tohto bludného kruhu ponúkajú praktické filozofie ako je napríklad stoicizmus. Ich popularita v súčasnosti celkom zrejme narastá, čo dokladá pôsobenie organizácií ako Modern Stoicism či preklady popularizačných príručiek stoickej filozofie na pultoch našich kníhkupectiev. Zrejme nebude náhodou, že filozofické príručky začínajú konkurovať pop-psychológii a eklektickému spiritualizmu práve v čase našej najaktuálnejšej krízy spätej s pandémiou nového koronavírusu.

Mgr. Lukáš Švihura, PhD.

pôsobí ako odborný asistent v odbore systematická filozofia na Inštitúte filozofie FF PU v Prešove. Predmetmi jeho výskumného záujmu sú filozofia človeka a filozofická antropológia, filozofia hodnôt a morálky, filozofia umenia života a súčasný pragmatizmus. Špecializuje sa najmä v oblasti výskumu fenoménu estetizácie v súčasnej kultúre a filozofii a kontextov hodnotového a morálneho pluralizmu a liberalizmu. Z publikácií: Umenie života ako estetika inakosti (2021), Umenie života a liberálna kultúra (2019), Musíš sa stať umeleckým dielom (2019).

1 thought on ““S chladom v hlave” v inferne kríz (Lukáš Švihura)

Leave a Comment