Reciprocita morálnych záväzkov? (Katarína Komenská)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!