Subjekt ako téma (francúzskeho) myslenia v 20. storočí (Pavol Markovič)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!