Adolf Portmann: člověk a jeho sebevyjádření (Filip Jaroš)

“Biologické dílo Adolfa Portmanna bylo v Čechách následkem kanonické interpretace Zdeňka Neubauera pochopeno především jako alternativní paradigma k (neo)darwinismu. Jako takové se dostalo do svízelné pozice, neboť v rámci věd o živém je Darwin těžko zpochybnitelnou autoritou. Ve
svém příspěvku se pokusím ukázat, jak je možné zachovat originálnost Portmannova přístupu k živým bytostem, který umožňuje mj. estetické ocenění jejich vzhledu, aniž bychom se nutně pouštěli do sporů o správnou podobu evoluční teorie. Portmann se nám ukáže jako svého druhu reformovaný darwinista, který ve výkladu vzhledu živých tvorů postupuje převážně hermeneuticky. Jeho metoda se obzvláště hodí k výkladu člověka jako druhu, který je svou biologickou výbavou předurčen ke kulturnímu způsobu života. Současná renesance zájmu o filozofickou antropologii znovu oceňuje Portmannův přínos pro fenomenologií informované zkoumání živých bytostí.”

Workshop k Adolfovi Portmannovi spoluorganizovaný dr. Jarošom: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWbca9LYm2DMECCEU66nqCtMB7H-o0l1-

Mgr. Filip Jaroš, Ph.D. vyštudoval matematiku (MFF UK) a teoretickú a evolučnú biológiu (PF UK). V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre filozofie a společenských věd FF UHK v Hradci Králové, kde sa zaoberá najmä filozofiou a históriou biológie. Jeho špecializáciou je estetická biológia Adolfa Portmanna, evolučná etika a biosemiotika. Medzi jeho výskumné záujmy patrí tiež vzťah ľudí a mačiek a v rámci svojho pôsobenia na FF UHK sa v rámci filozofickej antropológie zaoberá rozdielom medzi človekom a zvieraťom vo všeobecnosti.

Z publikácií: Zbarvení kočkovitých šelem ve světle morfologické a estetické funkce (2014), Cats and Human Societies: a World of Interspecific Interaction and Interpretation (2016), Současné teorie sociálního rozumění na pozadí sporu o antropologickou diferenci (2018).

Leave a Comment