Kategória: Workshopy 2020

Na plti umenia, v záplave estetična? (Človek v umení, človek v hyperestetike) + Interpretačný dialóg o jednom kabáte (Eva Pariláková)

„Zdá sa, že pod vplyvom nových digitálnych technológií a ďalších vedeckých možností sa náš súčasný svet stal dominantne svetom hyperestetiky. Ten sa zakladá na permanentnej invázii veľkého množstva intenzívnych podnetov do nášho vedomia. Otázkou však zostáva, čo to robí s človekom a jeho schopnosťou seba/reflexie – a to od rizika neustáleho stupňovania sily zážitkov až po znecitlivenie voči nim. Môže byť preto v dnešnej dobe práve umenie tým fenoménom, ktorý nám napomáha prinavrátiť sa k hlbšiemu, teda kontemplatívnemu chápaniu seba aj života? V našej prezentácii upozorníme na zásadný rozdiel medzi hyperestetickým a umeleckým zážitkom. Zároveň, prostredníctvom interpretácie konkrétnych umeleckých diel, Read More