Dôstojnosť osôb s demenciou (Rudolf Novotný, Júlia Polomská)

Leave a Reply