Dôstojnosť osôb s demenciou (Rudolf Novotný, Júlia Polomská)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!