Filozofia a kultúra v dialógu a v jednote (diskusia)

Verejná diskusia reflektujúca otázky prítomnosti a budúcnosti filozofie (resp. prvej filozofie) ako súčasti (živej) kultúry, v ktorej sa otvoria okrem iného tiež otázky:

  • podstaty filozofickej činnosti a jej úlohy v modernej spoločnosti
  • rozdielov medzi bežným a filozofickým jazykom a ťažkostí s tým súvisiacich,
  • pozadia a podmienok vykonávania filozofickej činnosti,
  • aktuálneho stavu slovenskej, českej a svetovej filozofie,
  • aktuálneho stavu a možností popularizácie filozofie,
  • zodpovednosti filozofov (ako mysliteľov a kritikov) vo vzťahu k verejnosti,
  • aktuálneho stavu a problémov akademickej filozofie či vykonávania filozofie na univerzitách,
  • filozofie ako živého kultúrneho fenoménu, stabilnej súčasti modernej (mestskej) kultúry,
  • možností vstupu filozofie a filozofov do všeobecných spoločenských a kultúrno-etických diskurzov,
  • príťažlivosti filozofie pre súčasného človeka, jej inšpiratívnosti, a iné.

Pozvanie do diskusie prijali:

Daniela Kováčová, filozofka (Banská Bystrica)

Tatiana Chavalková Badurová, filozofická antropologička, popularizátorka filozofie (Praha)

Michaela Petrufová Joppová, filozofka-etička, popularizátorka filozofie (Prešov)

Srdečne pozývame!

Leave a Comment