Contra bonos mores: hranice umenia? (diskusia)

Verejná moderovaná diskusia otvárajúca otázky umenia, kultúry, ich vzájomného vzťahu a (domnelých i skutočných) hraníc, v ktorých sa často ukazuje, ako môže umenie svojou povahou narážať na to, čo spoločnosť vníma ako morálne blaho.

  • Existuje vzťah medzi umením a morálkou?
  • Je umenie “mimo dobra a zla”? Môže existovať morálne “dobré” a “zlé” umenie?
  • Mala by kultúra určovať hranice toho, čo je akceptovateľné umenie?
  • Je cenzúra umeleckých prejavov obhájiteľná? 

Na tieto a podobné otázky budú spoločne hľadať odpovede

Martin Kudla, výtvarný umelec, autor, vysokoškolský pedagóg,

Fero Maxin, hudobník, riaditeľ kultúrno-komunitného centra Bašta v Bardejove a občianskeho združenia Different,

Eduard Klena, umelec, hudobník.

Pýtať sa bude Tomáš Telepák (a Vy). Srdečne pozývame!

Leave a Comment