Matej Leško

Mgr. Matej Leško

Študent učiteľstva anglického jazyka a výchovy k občianstvu na FF PU v Prešove, ktorý s filozofou získava svoje prvé skúsenosti po tom, ako na PBF PU získal titul magistra v programe charitatívna a sociálna služba. Človek, ktorý sa riadi konceptom celoživotného vzdelávania. Od roku 2021 je spoluorganizátorom filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night.

Čo si myslíte?

Ďakujeme!