Spoetika

Zoskupenie mladých ľudí z Trnavy (združenie SpodNás), ktorí píšu a prezentujú autorskú poéziu v doprovode hudby.

Na festivale sme ich mali možnosť privítať aj minulý rok, tento rok nové básne a nové prežitky!

3 thoughts on “Spoetika

Čo si myslíte?

Ďakujeme!