Politická filozofia u kynikov (Ulrich Wollner)

Akú predstavu o politike mali kynici, jedna z najradikálnejších filozofických skupín nášho staroveku?

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD. je docentom filozofie pôsobiacim na Katedre filozofie FF UMB v Banskej Bystrici. Vo svojej výskumnej a pedagogickej činnosti sa špecializuje na antickú filozofiu (Platón, Xenofón, Lucretius), dejiny politickej filozofie (antika, konzervativizmus) a politickú filozofiu, v rámci ktorej sa venuje najmä otázkam negatívnej slobody a koncepcii „capabilities approach“ M. Nussbaumovej.

Z publikácií: Problém sebapoznania v Xenofóntovom diele Memorabilia (2010), Prolegomena k Platónovmu dialógu Gorgias (2017), Kto sú Fronimoi v Platónovom dialógu Gorgias? (Gorg. 489e3-491d3) (2018).

1 thought on “Politická filozofia u kynikov (Ulrich Wollner)

Leave a Comment