Kríza v obraze – obraz krízy (Marek Gajdoš)

 

Umenie stojí pri ľudskom druhu od jeho prapočiatkov. Už naši pravekí predkovia videli v umení nástroj, ako nám zanechať správu o svojom živote, vnímaní sveta či túžbach. Umenie sprevádza človeka v dobrom aj zlom, v časoch rastu a prosperity, ako aj v časoch úpadku a kríz. Na našom workshope spojíme filozofovanie a umenie a budeme spoločne interpretovať obraz známeho autora. Našou úlohou bude stíšiť myseľ, aby sme dokázali vidieť v obraze všetko to, čo pri bežnom pohľade nevidíme, a potom v tejto mysli rozpútať búrku interpretácií toho, čo vidíme, cítime alebo vidia naši spoluinterpreti. Obraz v sebe skrýva krízu, ba čo viac, možno aj návod na jej riešenie…


Veľmi pekne ďakujem Akadémii veľkých diel pri Kolégiu Antona Neuwirtha za možnosť využiť pri workshope ich metodiku.

Workshopom bude sprevádzať Mgr. Marek Gajdoš, učiteľ Gymnázia J. A. Raymana v Prešove

2 thoughts on “Kríza v obraze – obraz krízy (Marek Gajdoš)

Leave a Comment