Michaela Petrufová Joppová

Mgr. Michaela Petrufová Joppová, PhD. je filozofka a nezávislá výskumníčka.

Medzi jej výskumné záujmy patria metafyzika, filozofia mysle a afektívna filozofia, epistemológia, filozofia a etika slobody. Špecializuje sa predovšetkým na filozofiu B. Spinozu a jej súčasné filozofické a vedecké interpretácie.

Je členkou Slovenského filozofického združenia pri SAV a spoluzakladateľkou a spoluorganizátorkou filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night. 

Z publikácií: „An activity whereby the mind regards itself“: Spinoza on consciousness (2018), The three final doctrines of Spinoza: intuition, amor Dei, the eternity of the mind (2020).

Leave a Reply