Michaela Petrufová Joppová

hhh
Mgr. Michaela Petrufová Joppová, PhD.
zakladajúca členka, koordinátorka org. tímu, dramaturgička, grafička, webmasterka

Pôsobí ako nezávislá filozofka-etička, výskumníčka a prekladateľka so špecializáciou na metafyziku, epistemológiu, etiku, filozofiu B. Spinozu a jej súčasné filozofické a vedecké interpretácie.

Z publikácií: Od patetiky k etike. Spinozova teória ľudskej slobody (2022), The three final doctrines of Spinoza: intuition, amor Dei, the eternity of the mind (2020), 'An activity whereby the mind regards itself': Spinoza on consciousness (2018).

Leave a Comment