Michaela Petrufová Joppová

filozofka (špecializácia etika)

Pôsobí ako nezávislá výskumníčka. Medzi jej výskumné záujmy patria metafyzika, filozofia mysle a afektívna filozofia, epistemológia, filozofia a etika slobody. Špecializuje sa predovšetkým na filozofiu B. Spinozu a jej súčasné filozofické a vedecké interpretácie. Je členkou Slovenského filozofického združenia pri SAV a spoluzakladateľkou filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night.  Z publikácií: "An activity whereby the mind regards itself": Spinoza on consciousness (2018), The three final doctrines of Spinoza: intuition, amor Dei, the eternity of the mind (2020).

Čo si myslíte?

Ďakujeme!