Michaela Petrufová Joppová

Mgr. Michaela Petrufová Joppová, PhD.

Pôsobí ako nezávislá filozofka, výskumníčka a prekladateľka. Medzi jej výskumné záujmy patria metafyzika, filozofia mysle a afektívna filozofia, epistemológia, filozofia a etika slobody. Špecializuje sa predovšetkým na filozofiu B. Spinozu a jej súčasné filozofické a (neuro)vedecké interpretácie. Je členkou Slovenského filozofického združenia pri SAV a spoluzakladateľkou filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night.  Z publikácií: Od patetiky k etike (2021), "An activity whereby the mind regards itself": Spinoza on consciousness (2018).

Čo si myslíte?

Ďakujeme!