Moudrost lásky a zmatek strachu (Hynek Tippelt)

Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.

je filozof pôsobiaci ako odborný asistent na Katedre politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem. Vo svojej výskumnej a odbornej činnosti sa špecializuje predovšetkým na Spinozovu filozofiu mysle, vzťah filozofie a psychoanalýzy a politickú ontológiu, metafilozofiu. Absolvoval výcvik v psychoanalytickej psychoterapii a venoval sa tiež psychoanalytickej praxi formou rozhovoru počas prechádzky parkom. Z publikácií: Interpretation of affects: Spinozist approach to the issue of human emotionality (2021), Proč a jak přestat podporovat vzdělanost (2018), Narcistická kočka a sadistický pavouk. Mezi spinozismem a psychoanalýzou (2010).

1 thought on “Moudrost lásky a zmatek strachu (Hynek Tippelt)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!