Moudrost lásky a zmatek strachu (Hynek Tippelt)

 

Láska má špatnou pověst. Je prý slepá, zatemňuje rozum a „vypíná“ mozkovou kůru. Významný holandský myslitel druhé poloviny 17. století B. Spinoza, jehož jiní slavní filosofové nazývali „knížetem filosofů“ nebo dokonce „filosofem filosofů“, to viděl docela jinak. Láska je podle něj
cestou k porozumění věcem, lidem, světu i Bohu. Čím více čemu rozumíme, tím více to i milujeme. A naopak, čím zmateněji co chápeme, tím větší strach to v nás vzbuzuje. Výklad volně naváže na loňskou přednášku s názvem „Bude nás mít Bůh pořád ještě rád?“ V ní se posluchači seznámili s tím, že navzdory své „letitosti“ může být Spinozův systém zvláště inspirativní pro dnešek – dobu relativismu, ekologických hrozeb, mezikulturních konfliktů – a také náboženského kvasu, který je oslovován mimo jiné právě spinozistickým, tedy panteistickým (anebo panenteistickým) pohledem. Zmatení strachem a špatná pověst lásky patří mezi znaky dnešní doby také a Spinozovo myšlení dokáže reagovat i na ně.

Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.

je filozof pôsobiaci ako odborný asistent na Katedre filozofie a humanitních studií FF UJEP v Ústí nad Labem. Vo svojej výskumnej a odbornej činnosti sa špecializuje predovšetkým na Spinozovu filozofiu mysle, vzťah filozofie a psychoanalýzy a politickú ontológiu, metafilozofiu. Absolvoval výcvik v psychoanalytickej psychoterapii a venoval sa tiež psychoanalytickej praxi formou rozhovoru počas prechádzky parkom. Z publikácií: Interpretation of affects: Spinozist approach to the issue of human emotionality (2021), Proč a jak přestat podporovat vzdělanost (2018), Narcistická kočka a sadistický pavouk. Mezi spinozismem a psychoanalýzou (2010).

3 thoughts on “Moudrost lásky a zmatek strachu (Hynek Tippelt)

Leave a Comment