Peter Gurský

kk
Mgr. Peter Gurský
organizácia, komunikácia s prednášajúcimi, technická podpora, hudba a zvuk

Filozof, prekladateľ a hudobník, aktuálne študent doktorandského štúdia v odbore filozofia, špecializuje sa na etiku, metaetiku, filozofiu afektov a filozofiu F. Nietzscheho.

Z publikácií: On the safety and danger of ‘viral’ information from the perspective of the epistemological subject (2021), Konanie v záujme seba – Max Stirner o egoizme (2021), Problém spravodlivosti v etickej reflexii (2020).

1 thought on “Peter Gurský

Leave a Comment