Zoom diskusia

Vážení hostia, milí návštevníci,

program tohtoročného podujatia UNESCO Philosophy Day/Night 2021 bude dostupný v reálnom čase online na našej hlavnej stránke.

Ak máte záujem zapojiť sa do živej diskusie k jednotlivým príspevkom a súčastiam programu, prosíme o vyplnenie SÚHLASU S NAHRÁVANÍM. Po jeho vyplnení sa vám zobrazia prihlasovacie údaje do konferenčnej miestnosti ZOOM, v ktorej bude prebiehať diskusia. V prípade straty prihlasovacích údajov môžete súhlas s nahrávaním vyplniť aj viackrát.

Pre potreby vstupu do konferenčnej miestnosti je nutné mať založený účet ZOOM. Založenie účtu je bezplatné. V prípade, že účet ZOOM nemáte, postupujte podľa návodu.

1 thought on “Zoom diskusia

Leave a Comment