Aby morálka nebola len úvahou. O morálnej motivácii v čase krízy (Katarína Komenská)

Mgr. Katarína Komenská, PhD.

je bioetička a výskumníčka, dlhoročná tajomníčka Katedry bioetiky UNESCO (FF PU v Prešove), aktuálne pôsobí v organizácii Člověk v tísni (Česká republika). Svoj odborný a výskumný záujem zameriava predovšetkým na otázky bioetiky, environmentálnej a sociálnej etiky; v súčasnosti patrí medzi primárne sféry jej výskumného záujmu tiež psychológia morálky, konkrétne problematika morálnej motivácie. Z publikácií: Bioetika ako systematická etika (2019), The Moral Motivation of Humanitarian Actors (2018), Etika vzťahu k zvieratám (2014).

1 thought on “Aby morálka nebola len úvahou. O morálnej motivácii v čase krízy (Katarína Komenská)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!