COVID-19 a my: čo nám dala a čo nám vzala koronakríza (Vasil Gluchman)

 

Cieľom je zamyslieť sa nad pozitívami a negatívami koronakrízy. Môžeme hovoriť aj o nejakých pozitívach? Zatiaľ sa stále dookola opakuje všetko, čo nám vzala koronakríza, hlavne množstvo životov, zdravie, dôsledky prekonaného ochorenia, ekonomické straty, ale napríklad aj slobodu cestovania, strach z budúcnosti atď. Priniesla nám však aj niečo pozitívne? Možno vidieť pozitívum v tom, že sme zistili, akí sme ako ľudstvo slabí a nedokonalí, hoci lietame do vesmíru, dekódujeme genóm človeka, takmer vieme “vyrobiť” novú ľudskú bytosť atď. Čo z toho vyplýva pre našu prítomnosť, ale ešte dôležitejšie je, čo to znamená vo vzťahu k našej budúcnosti…

prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.

je profesorom filozofie a etiky na Inštitúte etiky a bioetiky FF PU v Prešove a riaditeľom Katedry bioetiky UNESCO. Predmetom jeho odborného záujmu a výskumu sú podoby a problémy konzekvencialistickej etiky, dejiny etiky na Slovensku a v Európe, rozličné sféry aplikovanej a profesijnej etiky a rozvíjanie koncepcie etiky sociálnych dôsledkov, ktorej je autorom. Z publikácií: Národ ako etická a morálna hodnota v slovenskej filozofii a etike 19. storočia (2021), Human Dignity as the Essence of Nussbaum's Ethics of Human Development (2019), Nature of Dignity and Human Dignity (2017).

2 thoughts on “COVID-19 a my: čo nám dala a čo nám vzala koronakríza (Vasil Gluchman)

Leave a Comment