Baruch Spinoza: Traktát o náprave intelektu (Michaela Petrufová Joppová)

Predmetom textového seminára bude nový slovenský preklad jedného z prvých spisov novovekého filozofa Barucha Spinozu – Traktátu o náprave intelektu (1660-1662). Podľa niektorých názorov predstavuje Logiku k Spinozovej Etike, nakoľko obsahuje základný metodologický, epistemologický a metapsychologický rozvrh celej Spinozovej filozofie. Ústrednými motívmi Traktátu sú – a textovou náplňou seminára budú – otázka správneho poznania, možnosti jeho realizácie a súvisiace formulovanie metód “prečistenia” intelektu založených predovšetkým na správnom rozlišovaní medzi intelektom a predstavivosťou.

Text na textový seminár (k dispozícii bude na mieste):

  • SPINOZA, B.: Traktát o náprave intelektu, prekl. M. Petrufová Joppová. Prešov: Atény nad Torysou, 2022. 

Preklad si bude tiež možné zakúpiť na mieste v knižnom stánku Artforum Prešov.

Tvorbu prekladu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Seminárom bude sprevádzať prekladateľka textu:

hhh
Mgr. Michaela Petrufová Joppová, PhD.

je slovenská filozofka, etička, prekladateľka a editorka. Medzi jej primárne vedecké záujmy patria metafyzika, epistemológia, psychológia, etika, filozofia B. Spinozu a jej súčasné filozofické a vedecké interpretácie.

Z publikácií: Od patetiky k etike. Spinozova teória ľudskej slobody (2022), The three final doctrines of Spinoza: intuition, amor Dei, the eternity of the mind (2020), 'An activity whereby the mind regards itself': Spinoza on consciousness (2018).

Leave a Comment