Existence ticha? (Kateřina Szymeczková)

Szymeczkova Katerina
Kateřina Szymeczková (1999)
Hudební fakulta JAMU, Brno

je absolventkou bakalářského programu Kompozice a studentkou 2. ročníku navazující magisterského studia ve stejném oboru. Spolupracovala s Moravskou filharmonií Olomouc na své skladbě Z deníku… pro soprán a orchestr, která byla uvedena v roce 2021. Zúčastnila se konference Janáčkiana 2022 v Ostravě, kde prezentovala svůj projekt Využití projektové výuky k vytvoření EA Kompozice. Nyní se zajímá o pedagogiku, psychologii a filozofii a ráda by pokračovala ve svých studiích v doktorském programu.

Pro festival Philosophy Day si zvolila téma, které je ji nejbližší. A to je hudba a ticho.

Klade si otázky jako: Co je vlastně ticho? Jak ho dosáhneme? Existuje vůbec? A pokud existuje, je potřeba v hudbě?
Dá se postavit skladba pouze z ticha? Jak s tímto souvisí metafyzika?

Workshop dále nabízí možnost práce s tichem v hudebních aktivitách.

Leave a Comment