Cartmanland trochu inak: teória karmy v klasickej indickej filozofii (Andrej Rozemberg)

Prednáška sa bude zaoberať otázkou, ako sa teória karmy, ako ju poznáme povedzme z indických upanišád alebo neskorších komentárov (sútier), príp. všeobecnejšie viera v morálne univerzum, zrkadlí v odlišných prístupoch k skúsenosti s utrpením, herných stratégiách a podobne; ako racionalizuje či “ospravedlňuje” sociálne a iné nerovnosti; ako sa dotýka problému slobodnej vôle, otázky osobnej identity naprieč časom, identity naprieč životmi; ako problematizuje vzťah identity a pamäte, a ako sa prejavuje v mnohých ďalších oblastiach myslenia a života.

Rozemberg Andrej
Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.
Centrum pre bioetiku a Filozofická fakulta UCM, Trnava

je slovenský filozof a etik, pôsobí ako výskumný pracovník Centra pre bioetiku na UCM a odborný asistent na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie na FF UCM v Trnave. Medzi jeho výskumné záujmy patria predovšetkým ontológia, etika zvierat, antropológia a klasická indická filozofia.

Z publikácií: Memories of Venice: Analysis of two thought experiments by Derek Parfit (2021), Pamäť, rekognícia a osobná identita v klasickej indickej filozofii (2018), Astronautka Astrid a jej úbohá mačka (2015).

Leave a Comment