Metafysika, kultura a protipřirozenost (Aleš Novák)

První filosofie neboli meta-fysika tradičně pojednává o neměnných strukturách a určením, která existují o sobě a pro sebe (lat. „a se“, „per se“) navzdory všemu vznikání, proměnlivosti a zanikání, kterými se manifestuje příroda. Proto je metafysika supra-naturální. Kultura je zase souhrnem na přírodě vyvzdorované, umělé lidské činnosti vyrovnávající se s jevovou přírodou, a proto je kultura kontra-naturální, antropomorfní a antropocentrická, a dokonce vytváří v případě člověka jeho druhou, umělou přirozenost. Metafysika a kultura tedy společně sdílejí ten rys, že to nejsou přírodní ani přirozené fenomény, nýbrž transcendují, emendují a substituují jak přírodu, tak přirozenost. Metafysický akt transcendence v základu lidské existence utváří to, co se nazývá svět. Svět je však ryze a výlučně lidský svět a vždy na sebe bere nějakou podobu konkrétní kultury. Kultura tudíž při vší své historické, sociální či ekonomické podmíněnosti vyjadřuje metafysické založení a metafysickou povahu. Kritikové metafysiky a kultury jako např. Nietzsche pak ukazují, že a do jaké míry je kultura residuální podobou toho, co z metafysiky „zbylo“.

Novak Ales
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Fakulta humanitních studií UK, Praha / Filozofická fakulta UHK, Hradec Králové

je český filozof, filozofický antropológ, prekladateľ a historik umenia, pôsobí ako docent filozofie na Katedre antropologie FHS UK v Prahe a výskumník na FF UHK v Hradci Králové. Jeho primárnym odborným a vedeckým záujmom sú metafyzické koncepty človeka a jeho miesta vo svete. Orientuje sa najmä na nemeckú filozofiu druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia (Hegel, Schelling, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Jünger, Wittgenstein) a ranonovoveké pozície (Descartes, Hobbes, Spinoza) a zaujíma sa tiež o koncepty časovosti a priestorovosti ľudskej existencie a špecifické formy vzťahovania sa k svetu (veda, technika, násilie, vojna, umenie). Od roku 2020 popularizuje filozofiu a témy, ktoré ho zaujímajú, formou podcastu (Filosofický podcast).

Z publikácií: „Myslet bolest nikoli lidsky, nýbrž člověka bolestivě“. K Heideggerovu pojednání Über den Schmerz (2021), Večný návrat téhož (2015), Filosofie smíru aneb o nápravě lidské mysli (2014).

Leave a Comment