Celistvosť ako cesta z duševnej krízy? (Jana Mišeková)

 

Český filozof Ján Patočka raziac názor, že duševná kríza vzniká predovšetkým z túžby po jednote, neustále volal po potrebe celistvosti. Tento motív, ktorý je prítomný už v jeho habilitačnej práci s názvom Prirodzený svet ako filozofický problém naznačuje, že nadobúdanie celistvosti je možné len v subjektívnej činnosti. Táto celistvosť a jednota, ktorá stojí za akoukoľvek krízou, tu však preňho nie je jednotou vonkajších vecí, z ktorých sa skladá svet, ale dynamickou jednotou činností, ktoré vykonáva duch. V prednáške Duchovní člověk a intelektuál, ktorá vznikla v roku 1975 ako súčasť súkromných seminárov, sa nás filozof snaží naviesť k pomeriavaniu ľudských činností z „novej“ pôdy, no rovnako mu ide o to pomenovať pre nás dôležitý fakt, že každá kríza vzniká vždy, keď sa duch z ľudských činností stráca. Aká je však úloha ducha v nadobúdaní celistvosti?

Text na textový seminár k dipozícii na stiahnutie (k dispozícii bude tiež na mieste).

Seminár bude viesť Mgr. Jana Mišeková, PhD. z Katedry klasických jazykov FF TU v Trnave.

2 thoughts on “Celistvosť ako cesta z duševnej krízy? (Jana Mišeková)

Leave a Comment