Čo (ne)ukázala COVID kríza (Richard Sťahel)

 

Epidémie sprevádzajú ľudstvo od kedy začalo žiť usadnutým spôsobom života. Čím viac ľudí a zvierat žije na jednom mieste, tým sú epidémie častejšie a aj ničivejšie. Tisícročiami skúseností s epidémiami ľudstvo získalo množstvo skúseností a poznatkov, ktoré sa premietli do najrozličnejších oblastí – od každodennej rutiny hygienických úkonov, cez urbanizmus a architektúru až po organizačné, inštitucionálne a legislatívne nástroje umožňujúce epidémiám predchádzať, alebo ich aspoň zvládať bez rozvratu spoločnosti. Napriek tomu epidémia v roku 2020 ľudstvo zaskočila a veľmi rýchlo prerástla do pandémie, ktorej dôsledky nie sú devastačné len v oblasti verejného zdravia, ale ako sa čoraz jasnejšie ukazuje aj v oblasti ekonomickej, politickej a právnej, v neposlednom rade tiež v oblasti verejnej diskusie či verejného rozumu. Pandemická kríza pritom nie je tým najhorším čomu ľudstvo čelí. Klimatická kríza ohrozuje omnoho viac životov, než kríza pandemická a vyžiada si omnoho rozsiahlejšie a prakticky trvalé zásahy do spôsobu organizácie výroby a spotreby i do rozsahu práv a povinností, a to tak fyzických ako aj právnických osôb. Čo teda ukázala pandemická kríza ohľadom schopnosti súčasnej trhovej spoločnosti čeliť rizikám ohrozujúcim predpoklady jej existencie? Dáva priebeh pandemickej krízy nádej, že ľudstvo zvládne aj krízu klimatickú, či naopak prehlbuje skepsu ohľadom možnosti odvrátenia klimatického kolapsu?

doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.

je filozof momentálne pôsobiaci ako riaditeľ Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Vo svojej filozofickej činnosti sa zameriava predovšetkým na eko-filozofiu a environmentálnu filozofiu, politickú filozofiu a filozofiu ľudských práv. V nadväznosti na to v súčasnosti sústreďuje svoju pozornosť najmä na koncept ekologickej civilizácie. Z publikácií: K filozofii ekologickej civilizácie (2020), Pojem krízy v environmentálnom myslení (2019), Environmentalizmus ako politická filozofia pre 21. storočie (2018).

2 thoughts on “Čo (ne)ukázala COVID kríza (Richard Sťahel)

Leave a Comment