Transgeneračná zodpovednosť: výzvy a výhovorky (Katarína M. Vadíková)

“Interaktívne stretnutie seba-konfrontácie v údolí dilem, kde sa transgeneračná zodpovednosť vybraných cieľových skupín stane sociálnou väzbou dialógu generácií o zachovaní dôstojnosti ľudstva ako celku. Cielenou prípravou terminologicko-metodologického aparátu sa umožní riešenie konkrétnych výziev a odhalenie výhovoriek z transgeneračnej zodpovednosti. Účastník získa prostriedok, ktorým si bude vedieť pomôcť pri riešení etických otázok, ktoré mu vo svedomí kladie súčasná situácia ohrozenia.”

Mgr. Katarína M. Vadíková, PhD. je slovenská morálna filozofka donedávna pôsobiaca na Katedre etiky a morálnej filozofie FF TU v Trnave. Vo svojom výskume sa orientuje najmä na otázky filozofickej axiológie a aretológie, zaoberá sa tiež filozofiou personalistického dialogizmu, edukačnou etikou a etickou problematikou zodpovednosti.

Z publikácií: Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu (2011), Terminológia filozofickej axiológie (2013), Dialogická osoba a situácia: guardiniovská edukačná etika a situacionizmus (2019).

Leave a Comment