Metafyzika vôle a hudby v diele Arthura Schopenhauera (Milan Petkanič)

Prednáška priblíži Schopenhauerovu pesimistickú metafyziku vôle a následne predstaví jeho víziu „spásnej“ roly umenia, obzvlášť hudby, ako aj jej metafyzický presah. Schopenhauer začína svoju metafyziku rozvíjaním ústrednej Kantovej myšlienky, že svet vskutku nepoznávame taký, aký je o sebe, ale aký sa nám, poznávajúcim bytostiam, javí. A podľa Schopenhauera, pokiaľ na svet nazeráme racionálne, tak navždy … Read moreMetafyzika vôle a hudby v diele Arthura Schopenhauera (Milan Petkanič)

Cartmanland trochu inak: teória karmy v klasickej indickej filozofii (Andrej Rozemberg)

Prednáška sa bude zaoberať otázkou, ako sa teória karmy, ako ju poznáme povedzme z indických upanišád alebo neskorších komentárov (sútier), príp. všeobecnejšie viera v morálne univerzum, zrkadlí v odlišných prístupoch k skúsenosti s utrpením, herných stratégiách a podobne; ako racionalizuje či „ospravedlňuje“ sociálne a iné nerovnosti; ako sa dotýka problému slobodnej vôle, otázky osobnej identity … Read moreCartmanland trochu inak: teória karmy v klasickej indickej filozofii (Andrej Rozemberg)

Metafysika, kultura a protipřirozenost (Aleš Novák)

První filosofie neboli meta-fysika tradičně pojednává o neměnných strukturách a určením, která existují o sobě a pro sebe (lat. „a se“, „per se“) navzdory všemu vznikání, proměnlivosti a zanikání, kterými se manifestuje příroda. Proto je metafysika supra-naturální. Kultura je zase souhrnem na přírodě vyvzdorované, umělé lidské činnosti vyrovnávající se s jevovou přírodou, a proto je … Read moreMetafysika, kultura a protipřirozenost (Aleš Novák)

Nudiť sa alebo sa nenudiť? Načrtnutie možnosti pozitívnej percepcie fenoménu nudy (Daniela Kováčová)

Exkurz dejinami filozofie odkrýva nudu ako historicky podmienený fenomén, ktorý je v svojej súčasnej podobe spájaný s obdobím romantizmu. Na rozdiel od svojich predchodcov ako taedium vitae či acedia, je nuda privilégiom moderného subjektu ako reakcia na neukojiteľnosť jeho túžby po ozmyselnení reality. V prednáške primárne vychádzame z koncepcie M. Heideggera, ktorý rozvíja nudu ako … Read moreNudiť sa alebo sa nenudiť? Načrtnutie možnosti pozitívnej percepcie fenoménu nudy (Daniela Kováčová)

Nepřítel, či reformátor. Platónův vztah k umění (Michal Šesták)

V desáté knize své Ústavy vykazuje Platón básníky z jím v myšlenkách načrtnuté „nejkrásnější obce“. Tento moment velmi často vedl k domnění, že Platón je jakýmsi nepřítelem umění, někým, kdo umělci opovrhuje natolik, že je úplně vyřadí z obecního života. Při tom se ale odhlíželo od daného kontextu, v němž je ono vyhnání básníků politickou … Read moreNepřítel, či reformátor. Platónův vztah k umění (Michal Šesták)

Hľadáme posily do tímu

Milí priatelia, milovníci filozofie a jej popularizácie, hľadáme nové posily do organizačného tímu! Čo hľadáme/čo by sme potrebovali? chuť a energiu na aktívne zapojenie sa do organizácie filozofického festivalu časovú flexibilitu komunikatívnosť, nápaditosť možnosť aktívne sa zúčastniť festivalu (celý deň) (orientácia v slovenskej, príp. českej filozofii výhodou)  Čo môžete získať? organizačné skúsenosti s dynamickou prácou … Read moreHľadáme posily do tímu

Katarína Komenská

Mgr. Katarína Komenská, PhD. zakladajúca členka, konzultantka Etička, bioetička a humanitárna pracovníčka, špecializuje sa na bioetiku ako systematickú etiku, etiku vzťahu k zvieratám, sociálnu a politickú etiku a problematiku morálnej motivácie. Z publikácií: Bioetika ako systematická etika (Úvod do štúdia bioetiky) (2019), Death, ethical judgments and dignity (2018), Etika vzťahu k zvieratám (cez optiku etiky … Read moreKatarína Komenská

Ľudia bez domova a samota (aj v covidovej dobe) (Peter Kyslan)

doc. Mgr. Peter Kyslan, PhD. pôsobí ako docent v odbore dejiny filozofie na Inštitúte filozofie FF PU v Prešove. Témou jeho dizertačnej práce bola Kantova filozofia kultúry a problém multikulturalizmu. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných konferenciách, je autorom 22 vedeckých štúdií publikovaných na Slovensku a v zahraničí. Je spolueditorom vedeckých kantovských zborníkov. Oblasťami … Read moreĽudia bez domova a samota (aj v covidovej dobe) (Peter Kyslan)

Spýtaj sa (svojho) filozofa II.

  V závere podujatia ponúkame návštevníkom (po vzore minulého ročníka) možnosť zapojiť sa do verejnej neformálnej diskusie s organizačným tímom UNESCO Philosophy Day/Night, ktorý tvoria filozofi (a filozofka) špecializujúci sa na rozličné oblasti filozofického myslenia (dejiny filozofie, systematická filozofia, etika, estetika), ako aj s niektorými prednášajúcimi a hosťami z oboch tohtoročných festivalových dní. Diskusia je … Read moreSpýtaj sa (svojho) filozofa II.

Online diskusia: S filozofiou v (COVID) kríze?

  Kríza – zastrešujúca téma aktuálneho ročníka UNESCO Philosophy Day/Night. Aj filozofia chce totiž reagovať na aktuálneho „ducha doby“ a prežívanú situáciu. Nechce však byť len miestom konštatovania útrap a reflexie krízových momentov; zaujíma sa predovšetkým o to, čím kríza je a čím môže byť. Je kríza v zásade negatívnym javom? Chceme sa jej nevyhnutne … Read moreOnline diskusia: S filozofiou v (COVID) kríze?