Hodnoty človeka vs. hodnota človeka (Dominik Valeš)

10:30 Christiania – hlavná kaviareň O workshope Pojem hodnota sa v dnešnej spoločnosti používa tak často, že už ani nevieme ako rozlíšiť hodnotu od ceny. Workshop Hodnoty človeka vs. Hodnota človeka je zameraný na zamyslenie sa nad tým, čo je hodnota a ako čo najobjektívnejšie hodnotiť iných. Naše hodnoty a hodnotový systém kreujú nie len … Read moreHodnoty človeka vs. hodnota človeka (Dominik Valeš)

Hvězdy jsou nemilosrdné bestie neboli jak nás noční obloha klame tělem (Ondřej Váša)

17:30 Christiania – terasa O workshope Vedle lásky jsou hvězdy privilegovanými miláčky poezie i filozofie, která si je hýčká jako blýskavou bižuterii obdivu i láskyplných dotyků očima. Posuďte sami: „Narodili jsme se proto, abychom mohli zírat na hvězdy,“ řekl prý Anaxagoras. „Kdož spatří nádheru nebes, nemůže býti bezbožným,“ špitali si přírodní teologové osmnáctého století. Anebo … Read moreHvězdy jsou nemilosrdné bestie neboli jak nás noční obloha klame tělem (Ondřej Váša)

Zákony prírody. Ako ich spoznávame, kde sa nachádzajú, odkiaľ prichádzajú (Tomáš Károly)

16:00 Christiania – terasa O prednáške Čo sú to zákony prírody? Aké tvrdenie má charakter zákona prírody a aké nie? Môžeme pozorovať zákon prírody? Vieme, že udalosti sa opakujú v pravidelnostiach: každé ráno vyjde slnko; gravitácia priťahuje predmety; naše telá pretrvávajú; keď sa stretne elektrón s pozitrónom, nastáva anihilácia; stále platí pravidlo, uhol dopadu sa … Read moreZákony prírody. Ako ich spoznávame, kde sa nachádzajú, odkiaľ prichádzajú (Tomáš Károly)

Skúsenosť hanby vo vzťahu k svetu v Senecovom myslení (Peter Fraňo)

11:45 Christiania – terasa O prednáške V prednáške sa budeme venovať reflexii problematiky hanby v myslení stoického filozofa Lucia Annaea Senecu. Hanba zohrávala v antickom období významnú rolu, keďže signalizovala členom spoločnosti prekročenie stanovených sociálnych noriem, ktorých sa mohol jedinec dopustiť vo vzťahu k svetu alebo k iným subjektom. Najskôr si v prednáške priblížime problematiku … Read moreSkúsenosť hanby vo vzťahu k svetu v Senecovom myslení (Peter Fraňo)

Umelá inteligencia a četboty: ako nás ovplyvní komunikácia s technológiami? (Igor Farkaš)

20:30 Christiania – terasa O prednáške Od polovice minulého storočia sledujeme vývoj umelej inteligencie, ktorá prešla svojou kľukatou cestou až do súčasnosti, keď sa o nej začalo oveľa intenzívnejšie hovoriť, a to v súvislosti s mnohými jej čiastkovými úspechmi. Tie sa týkajú rôznych oblastí, či už aplikácií v bežných mobilných telefónoch, v medicíne, priemysle, testovania … Read moreUmelá inteligencia a četboty: ako nás ovplyvní komunikácia s technológiami? (Igor Farkaš)

Performance art jako fenomén (Kateřina Szymeczková)

13:00 Christiania – terasa O workshope Performance art se objevil v 60. letech 20. století v USA a stále se s ním v soudobém umění setkáváme. Umělec může dělat prakticky cokoliv – hrát divadlo, předčítat poezii, vytvářet hudbu… Nejedná se o snadno definovatelné vystoupení, můžou se v něm objevovat i prvky konceptuálního umění či happeningu. … Read morePerformance art jako fenomén (Kateřina Szymeczková)

Knižný stánok (Artforum Prešov)

Celodenný predajný stánok prešovského Artfora na mieste konania festivalu v réžii nášho obľúbeného kníhkupca Lukáša.  Kníhkupectvo Artforum je tu s nami už vyše 25 rokov, počas ktorých na svoje internetové a kamenné police so starostlivosťou skúseného knihovníka prinieslo zásadné domáce i zahraničné tituly. Okrem predaja sa venuje vydavateľskej činnosti, usporadúvaniu debát, koncertov, výstav, čítačiek, vydávaniu … Read moreKnižný stánok (Artforum Prešov)

Metafyzické variácie (Miklós Nyéky)

Prednáškový blok Philosophy Day 2022 uzatvorí klavírne vystúpenie fenomenálneho Miklósa Nyékyho pôsobiaceho v Budapešti. Miklós Nyéky je absolventom Konzervatória Košice a Akadémie umení v Banskej Bystrici (odbor hra na klavíri). Zúčastnil sa tiež študijného pobytu na Hochschule für Musik F. Liszt vo Weimare a kurzov klaviristu Balásza Szokolayho v Keszthelyi, ako aj mnohých hudobných súťaží a … Read moreMetafyzické variácie (Miklós Nyéky)

Filozofia a kultúra v dialógu a v jednote (diskusia)

Verejná diskusia reflektujúca otázky prítomnosti a budúcnosti filozofie (resp. prvej filozofie) ako súčasti (živej) kultúry, v ktorej sa otvoria okrem iného tiež otázky: podstaty filozofickej činnosti a jej úlohy v modernej spoločnosti,  rozdielov medzi bežným a filozofickým jazykom a ťažkostí s tým súvisiacich, pozadia a podmienok vykonávania filozofickej činnosti, aktuálneho stavu slovenskej, českej a svetovej … Read moreFilozofia a kultúra v dialógu a v jednote (diskusia)