In illo tempore (Jana Mišeková)

  Keď sa Martin Heidegger pýtal načo sú básnici, našiel odpoveď, že básnik je ten, ktorý zakúša v nezdarnom nechránenosť a privádza tak smrteľníkov na stopu bohov, ktorí odišli. Básnik odomyká túto „noc sveta“ tak, že odomyká seba, nahliada aj temno bez nádeje, aby znova zachytil dejúci sa zmysel a odpoveď v tápaní po ňom. … Read moreIn illo tempore (Jana Mišeková)

Drogy lásky – chemická budúcnosť našich vzťahov? (Martin Farbák)

Brian Earp a Julian Savulescu nám vo svojej najnovšej publikácii predstavili víziu vylepšenej lásky. Vďaka takzvaným drogám lásky by sme dokázali naše romantické vzťahy povýšiť na inú úroveň. Nehovoria avšak o víziách našich ľúbostných vzťahov, ktoré budú vďaka zázračným elixírom vyzerať ako z romantickej rozprávky. Svoj koncept zasadzujú do reálií skutočného života so všetkými jeho … Read moreDrogy lásky – chemická budúcnosť našich vzťahov? (Martin Farbák)

Kríza, vzor žena: moderovaná diskusia o našich obľúbených krízach

Slovo kríza je najčastejšie používané ako označenie rozhodujúceho okamihu v ťažkej situácii. Často vravíme, že kríza predstavuje oboje – nebezpečenstvo a príležitosť. Pojem krízy sa pôvodne používal v oblasti súdnictva, vojenstva, medicíny a teológie, vyznačuje sa mnohovýznamovosťou a podlieha mnohým dezinterpretáciám. Katarína Gabašová (2020) napísala: „V spoločenských vedách má pojem kríza blízko k pojmom riziko, … Read moreKríza, vzor žena: moderovaná diskusia o našich obľúbených krízach

Kríza v obraze – obraz krízy (Marek Gajdoš)

https://www.youtube.com/watch?v=288_Yh4sUW8   Umenie stojí pri ľudskom druhu od jeho prapočiatkov. Už naši pravekí predkovia videli v umení nástroj, ako nám zanechať správu o svojom živote, vnímaní sveta či túžbach. Umenie sprevádza človeka v dobrom aj zlom, v časoch rastu a prosperity, ako aj v časoch úpadku a kríz. Na našom workshope spojíme filozofovanie a umenie … Read moreKríza v obraze – obraz krízy (Marek Gajdoš)

„S chladom v hlave“ v inferne kríz (Lukáš Švihura)

  V situácii permanentných kríz rôzneho druhu sú v postmoderných spoločnostiach veľmi populárne pop-psychologické príručky sebarozvoja a spiritualita hnutí ako je napr. New Age. Paradoxne sa však ukazuje, že to, čo by malo jednotlivcovi pomáhať krízové situácie riešiť, často pomáha uchovávať stav, ktorý ich generuje. Východisko z tohto bludného kruhu ponúkajú praktické filozofie ako je … Read more„S chladom v hlave“ v inferne kríz (Lukáš Švihura)

Peter Singer: Oslobodenie zvierat (Ján Kalajtzidis)

  Cieľom textového seminára je predovšetkým oboznámenie verejnosti s pripravovaným prvým slovenským prekladom jedného z najvplyvnejších filozoficko-etických diel našich čias – Oslobodenie zvierat (Animal Liberation) od Petra Singera.  Preklad tohto najvýznamnejšieho textu etiky vzťahu k zvieratám do slovenského jazyka inicioval a podporil sám Peter Singer. Obsahom seminára bude okrem práce s textom tiež predstavenie tohto … Read morePeter Singer: Oslobodenie zvierat (Ján Kalajtzidis)

Umenie v kríze/kríza v umení (Lukáš Makky)

https://www.youtube.com/watch?v=Hf8iR_KuGO4   Umenie patrí medzi najtrvalejšiu, najrozšírenejšiu (historicky aj priestorovo) a najkontinuálnejšiu kultúrnu prax, a predsa nie je imúnne voči zlyhaniam, omylom, neproduktívnym krokom, či krízam. Príspevok uvažuje o dvoch na prvý pohľad vzdialených vyústeniach duality „umenie – kríza“: o situácii, keď sa umenie samo ocitá v kríze a teoreticky prehodnocuje svoju vlastnú existenciu a … Read moreUmenie v kríze/kríza v umení (Lukáš Makky)

Matej Leško

Mgr. Matej Leško organizácia, administrácia sociálnych sietí Študent učiteľstva anglického jazyka a výchovy k občianstvu (predtým etickej výchovy) na FF PU v Prešove, absolvent charitatívnej a sociálnej služby, skladateľ a hudobník riadiaci sa konceptom celoživotného vzdelávania.