Knižný stánok (Artforum Prešov)

Celodenný predajný stánok prešovského Artfora na mieste konania festivalu v réžii nášho obľúbeného kníhkupca Lukáša.  Kníhkupectvo Artforum je tu s nami už vyše 25 rokov, počas ktorých na svoje internetové a kamenné police so starostlivosťou skúseného knihovníka prinieslo zásadné domáce i zahraničné tituly. Okrem predaja sa venuje vydavateľskej činnosti, usporadúvaniu debát, koncertov, výstav, čítačiek, vydávaniu … Read moreKnižný stánok (Artforum Prešov)

Metafyzické variácie (Miklós Nyéky)

Prednáškový blok Philosophy Day 2022 uzatvorí klavírne vystúpenie fenomenálneho Miklósa Nyékyho pôsobiaceho v Budapešti. Miklós Nyéky je absolventom Konzervatória Košice a Akadémie umení v Banskej Bystrici (odbor hra na klavíri). Zúčastnil sa tiež študijného pobytu na Hochschule für Musik F. Liszt vo Weimare a kurzov klaviristu Balásza Szokolayho v Keszthelyi, ako aj mnohých hudobných súťaží a … Read moreMetafyzické variácie (Miklós Nyéky)

Filozofia a kultúra v dialógu a v jednote (diskusia)

Verejná diskusia reflektujúca otázky prítomnosti a budúcnosti filozofie (resp. prvej filozofie) ako súčasti (živej) kultúry, v ktorej sa otvoria okrem iného tiež otázky: podstaty filozofickej činnosti a jej úlohy v modernej spoločnosti,  rozdielov medzi bežným a filozofickým jazykom a ťažkostí s tým súvisiacich, pozadia a podmienok vykonávania filozofickej činnosti, aktuálneho stavu slovenskej, českej a svetovej … Read moreFilozofia a kultúra v dialógu a v jednote (diskusia)

Contra bonos mores: hranice umenia? (diskusia)

Verejná moderovaná diskusia otvárajúca otázky umenia, kultúry, ich vzájomného vzťahu a (domnelých i skutočných) hraníc, v ktorých sa často ukazuje, ako môže umenie svojou povahou narážať na to, čo spoločnosť vníma ako morálne blaho. Existuje vzťah medzi umením a morálkou? Je umenie “mimo dobra a zla”? Môže existovať morálne “dobré” a “zlé” umenie? Mala by … Read moreContra bonos mores: hranice umenia? (diskusia)

Veci skryté od založenia sveta: násilie a ekonómia obete podľa R. Girarda (Tatiana Chavalková Badurová)

René Girard, historik, literárny kritik a filosof spoločenských vied, stavia svoju teóriu kultúry – mechanizmus obetného baránka – na analýzach antropologických mýtov, gréckych tragédií, rituálov prírodných národov a dokonca i Biblie. Úlohou workshopu bude rozkľúčovať spojenie medzi metafyzikou a kultúrou na pozadí analýz násilia a náboženstva, resp. ukázať, akú úlohu hrá obeť pri (re)definícii určitej … Read moreVeci skryté od založenia sveta: násilie a ekonómia obete podľa R. Girarda (Tatiana Chavalková Badurová)

Peter Singer: Oslobodenie zvierat (Peter Gurský)

Cieľom textového seminára je oboznámenie verejnosti s novovydaným prvým slovenským prekladom jedného z najvplyvnejších filozoficko-etických diel našich čias – Oslobodenie zvierat (Animal Liberation) od Petra Singera.  Preklad tohto najvýznamnejšieho textu etiky vzťahu k zvieratám do slovenského jazyka inicioval a podporil sám Peter Singer. Obsahom seminára bude okrem práce s textom tiež predstavenie tohto najznámejšieho žijúceho … Read morePeter Singer: Oslobodenie zvierat (Peter Gurský)

Zygmunt Bauman: Tekuté časy. Život vo veku neistoty (Peter Olenič)

Cieľom seminára bude v úvode v krátkosti oboznámiť zúčastnených o dejinnom kontexte diela a skutočnostiach v súčasnom kultúrno-sociálnom prostredí, ktorých vážnosť Bauman ohodnotil ich explicitnou analýzou.Následne sa zameriame predovšetkým na 1. (Liquid Modern Life and its Fears) a 5. kapitolu (Utopia in the Age of Uncertainty), v rámci ktorých je viacero rezolútnych vyjadrení Baumana o … Read moreZygmunt Bauman: Tekuté časy. Život vo veku neistoty (Peter Olenič)

Baruch Spinoza: Traktát o náprave intelektu (Michaela Petrufová Joppová)

Predmetom textového seminára bude nový slovenský preklad jedného z prvých spisov novovekého filozofa Barucha Spinozu – Traktátu o náprave intelektu (1660-1662). Podľa niektorých názorov predstavuje Logiku k Spinozovej Etike, nakoľko obsahuje základný metodologický, epistemologický a metapsychologický rozvrh celej Spinozovej filozofie. Ústrednými motívmi Traktátu sú – a textovou náplňou seminára budú – otázka správneho poznania, možnosti … Read moreBaruch Spinoza: Traktát o náprave intelektu (Michaela Petrufová Joppová)

Existence ticha? (Kateřina Szymeczková)

Kateřina Szymeczková (1999) Hudební fakulta JAMU, Brno je absolventkou bakalářského programu Kompozice a studentkou 2. ročníku navazující magisterského studia ve stejném oboru. Spolupracovala s Moravskou filharmonií Olomouc na své skladbě Z deníku… pro soprán a orchestr, která byla uvedena v roce 2021. Zúčastnila se konference Janáčkiana 2022 v Ostravě, kde prezentovala svůj projekt Využití projektové výuky k vytvoření EA Kompozice. … Read moreExistence ticha? (Kateřina Szymeczková)