Hľadáme posily do tímu

Milí priatelia, milovníci filozofie a jej popularizácie, hľadáme nové posily do organizačného tímu! Čo hľadáme/čo by sme potrebovali? chuť a energiu na aktívne zapojenie sa do organizácie filozofického festivalu časovú flexibilitu komunikatívnosť, nápaditosť možnosť aktívne sa zúčastniť festivalu (celý deň) (orientácia v slovenskej, príp. českej filozofii výhodou)  Čo môžete získať? organizačné skúsenosti s dynamickou prácou … Read moreHľadáme posily do tímu

Katarína Komenská

Mgr. Katarína Komenská, PhD. komunikácia s pozvanými hosťami Etička a bioetička v súčasnosti pôsobiaca v organizácii Člověk v tísni ČR, špecializuje sa na bioetiku ako systematickú etiku, etiku vzťahu k zvieratám, sociálnu a politickú etiku a problematiku morálnej motivácie.

Ľudia bez domova a samota (aj v covidovej dobe) (Peter Kyslan)

doc. Mgr. Peter Kyslan, PhD. pôsobí ako docent v odbore dejiny filozofie na Inštitúte filozofie FF PU v Prešove. Témou jeho dizertačnej práce bola Kantova filozofia kultúry a problém multikulturalizmu. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných konferenciách, je autorom 22 vedeckých štúdií publikovaných na Slovensku a v zahraničí. Je spolueditorom vedeckých kantovských zborníkov. Oblasťami … Read moreĽudia bez domova a samota (aj v covidovej dobe) (Peter Kyslan)

Spýtaj sa (svojho) filozofa II.

  V závere podujatia ponúkame návštevníkom (po vzore minulého ročníka) možnosť zapojiť sa do verejnej neformálnej diskusie s organizačným tímom UNESCO Philosophy Day/Night, ktorý tvoria filozofi (a filozofka) špecializujúci sa na rozličné oblasti filozofického myslenia (dejiny filozofie, systematická filozofia, etika, estetika), ako aj s niektorými prednášajúcimi a hosťami z oboch tohtoročných festivalových dní. Diskusia je … Read moreSpýtaj sa (svojho) filozofa II.

Online diskusia: S filozofiou v (COVID) kríze?

  Kríza – zastrešujúca téma aktuálneho ročníka UNESCO Philosophy Day/Night. Aj filozofia chce totiž reagovať na aktuálneho „ducha doby“ a prežívanú situáciu. Nechce však byť len miestom konštatovania útrap a reflexie krízových momentov; zaujíma sa predovšetkým o to, čím kríza je a čím môže byť. Je kríza v zásade negatívnym javom? Chceme sa jej nevyhnutne … Read moreOnline diskusia: S filozofiou v (COVID) kríze?

In illo tempore (Jana Mišeková)

  Keď sa Martin Heidegger pýtal načo sú básnici, našiel odpoveď, že básnik je ten, ktorý zakúša v nezdarnom nechránenosť a privádza tak smrteľníkov na stopu bohov, ktorí odišli. Básnik odomyká túto „noc sveta“ tak, že odomyká seba, nahliada aj temno bez nádeje, aby znova zachytil dejúci sa zmysel a odpoveď v tápaní po ňom. … Read moreIn illo tempore (Jana Mišeková)

Drogy lásky – chemická budúcnosť našich vzťahov? (Martin Farbák)

Brian Earp a Julian Savulescu nám vo svojej najnovšej publikácii predstavili víziu vylepšenej lásky. Vďaka takzvaným drogám lásky by sme dokázali naše romantické vzťahy povýšiť na inú úroveň. Nehovoria avšak o víziách našich ľúbostných vzťahov, ktoré budú vďaka zázračným elixírom vyzerať ako z romantickej rozprávky. Svoj koncept zasadzujú do reálií skutočného života so všetkými jeho … Read moreDrogy lásky – chemická budúcnosť našich vzťahov? (Martin Farbák)

Kríza, vzor žena: moderovaná diskusia o našich obľúbených krízach

Slovo kríza je najčastejšie používané ako označenie rozhodujúceho okamihu v ťažkej situácii. Často vravíme, že kríza predstavuje oboje – nebezpečenstvo a príležitosť. Pojem krízy sa pôvodne používal v oblasti súdnictva, vojenstva, medicíny a teológie, vyznačuje sa mnohovýznamovosťou a podlieha mnohým dezinterpretáciám. Katarína Gabašová (2020) napísala: „V spoločenských vedách má pojem kríza blízko k pojmom riziko, … Read moreKríza, vzor žena: moderovaná diskusia o našich obľúbených krízach

Kríza v obraze – obraz krízy (Marek Gajdoš)

https://www.youtube.com/watch?v=288_Yh4sUW8   Umenie stojí pri ľudskom druhu od jeho prapočiatkov. Už naši pravekí predkovia videli v umení nástroj, ako nám zanechať správu o svojom živote, vnímaní sveta či túžbach. Umenie sprevádza človeka v dobrom aj zlom, v časoch rastu a prosperity, ako aj v časoch úpadku a kríz. Na našom workshope spojíme filozofovanie a umenie … Read moreKríza v obraze – obraz krízy (Marek Gajdoš)

„S chladom v hlave“ v inferne kríz (Lukáš Švihura)

  V situácii permanentných kríz rôzneho druhu sú v postmoderných spoločnostiach veľmi populárne pop-psychologické príručky sebarozvoja a spiritualita hnutí ako je napr. New Age. Paradoxne sa však ukazuje, že to, čo by malo jednotlivcovi pomáhať krízové situácie riešiť, často pomáha uchovávať stav, ktorý ich generuje. Východisko z tohto bludného kruhu ponúkajú praktické filozofie ako je … Read more„S chladom v hlave“ v inferne kríz (Lukáš Švihura)