Philosophy Day 2022

7. ročník prvého slovenského filozofického festivalu Philosophy Day nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu prešovských osláv filozofického myslenia pri príležitosti novembrového Svetového dňa filozofie UNESCO.

Zjednocujúcim tematickým rámcom ročníka 2022 je vzťah metafyziky a kultúry.

Zámerom je priblížiť verejnosti povahu a špecifiká metafyziky nielen ako jednej z najstarších a najradikálnejších filozofických disciplín, no tiež ako významného kultúrneho činiteľa, a zároveň ako disciplínu historicky významne ovplyvňovanú kultúrnym a spoločenským dianím. Takto sa budeme usilovať nachádzať presahy rozličných historických i súčasných variácií metafyzického myslenia do života kultúry a jeho reflexií.

Myšlienkové bohatstvo témy budú môcť návštevníci vstrebávať už tradične v originálnych priestoroch klubu Wave na Hlavnej 121 v Prešove v celodennom aktívnom dialógu s domácimi i zahraničnými odborníkmi. 

Srdečne pozývame!

Program čoskoro.

V prípade záujmu o vystúpenie na festivale v rámci hlavného alebo sprievodného programu nás stále môžete kontaktovať (do konca septembra 2022) na našej emailovej adrese.

Realizáciu Philosophy Day 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.